ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Κανονισμός λειτουργίας ΔΠΜΣ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Αναβάθμιση Kτηρίων» με δύο κατευθύνσεις:

α. Δομική Αναβάθμιση Κτηρίων
β. Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων,

λειτουργεί σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις του Ν. 4009/2011, του Ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και του ΦΕΚ 3600/Β’/31-12-2014, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 116/Β’/21-01-2015, σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Λειτουργίας των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

Ο Ειδικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Αναβάθμιση Κτηρίων" οργανώνει και ρυθμίζει θέματα δομής, οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος και είναι διαθέσιμος από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κανονισμός λειτουργίας ΔΠΜΣ

New Balance Mens Shoes

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Γενικά Κανονισμός λειτουργίας