ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Εισαγωγή

Τα συνεργαζόμενα Τμήματα Εκπαιδευτικών Πολιτικών και Μηχανολόγων Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ σας καλωσορίζουν στο δικτυακό χώρο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ): «Αναβάθμιση Kτηρίων», με δύο κατευθύνσεις:

α. Δομική Αναβάθμιση Κτηρίων

β. Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων

(ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3600, 31-12-2014), από όπου μπορείτε να αντλήσετε όποιες πληροφορίες χρειάζεστε για το εν λόγω Πρόγραμμα.

Δεσμευόμαστε ότι στο παρόν Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα θα παρέχεται υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για να μπορούν με άνεση:

α) άμεσα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και να καλύψουν την αυξανόμενη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (μελέτες και εφαρμογές αποκατάστασης, επισκευής, ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων) όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (στελέχη υπηρεσιών, παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ως ειδικοί επιστήμονες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ελεγκτικοί μηχανισμοί, πιστοποιήσεις κ.λ.π.)

β) να στελεχώσουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με εξειδικευμένες γνώσεις και

γ) να εργαστούν σε ερευνητικά προγράμματα ή/και να συνεχίσουν περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές.

Η ιδέα της υλοποίησης αυτού του Προγράμματος γεννήθηκε κυρίως λόγω των νεότερων κανονιστικών πλαισίων και της αυξανόμενης ζήτησης εξειδικευμένων στελεχών από την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με την οδηγία 2010/31/ΕΕ (ΚΕΝΑΚ), που απετέλεσε στο παρελθόν αντικείμενο σεμιναρίων του ΤΕΕ, το συγκεκριμένο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα αποβλέποντας πλέον στο μέλλον, εντείνει την έρευνα και διευρύνει τις γνώσεις για την εναρμόνιση των κτηριακών κατασκευών προς την Οδηγία 2012/27/ΕΕ όπου προδιαγράφεται η υποχρέωση των κτηρίων ανεξαρτήτως μεγέθους ή δραστηριότητας, στην εφαρμογή Σχεδίων Συστηματικής Ενεργειακής Διαχείρισης. Ιδιαίτερα για τα μεγάλα κτήρια (με προσωπικό άνω των 250 ατ.) αυτό είναι υποχρεωτικό να συμβεί από 15 Δεκ. 2015.

Επιπλέον με την εφαρμογή του ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Κανονισμός Επεμβάσεων), (Α’ Αναθεώρηση, ΦΕΚ 2187/Β/05-09-2013) και του ΕΝ 1504, που απετέλεσαν επίσης αντικείμενα σεμιναρίων του ΤΕΕ, το συγκεκριμένο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στοχεύει στην εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της αποτίμησης υπαρχουσών κατασκευών και των επεμβάσεων αυτών.

Για την επίτευξη των στόχων μας θα διδάξουν εξειδικευμένοι στα παραπάνω αντικείμενα καθηγητές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., του Ε.Μ.Π. και του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες από μεγάλες μελετητικές εταιρείες και ενεργειακούς φορείς της αγοράς με ενεργή δράση σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα δομικών αποκαταστάσεων, ενισχύσεων και ενεργειακών τεχνολογιών σε κτήρια, με στόχο την ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού των μεταπτυχιακών σπουδών των φοιτητών του παρόντος Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

 

Η Διευθύντρια.– Επιστημονική Υπεύθυνος του ΔΠΜΣ

Αναστασία Σωτηροπούλου, Δρ Πολ. Μηχανικός,
Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπ/κών Πολιτικών Μηχανικών

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΔΠΜΣ

Μιχαήλ Καράγιωργας, Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός,
Αν. Καθηγητής του Τμήματος Εκπ/κών Μηχανολόγων Μηχανικών

 

Nike

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Γενικά Εισαγωγή