ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μεταπτυχιακή εργασία

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους στο 3ο Εξάμηνο σπουδών. Η εργασία αυτή αντιστοιχεί σε τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες και μπορεί να συνεχιστεί έως το ανώτερο επιτρεπτό όριο φοίτησης, εφ’ όσον ανανεώνεται ανά εξάμηνο με δήλωση του φοιτητή ύστερα από έκθεση προόδου του Επιβλέποντα Καθηγητή της Διπλωματικής και έγκριση της ΕΔΕ.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία έχει ερευνητικό χαρακτήρα και πρέπει να έχει επαρκή βαθμό πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση ενός ειδικού θέματος. Εκπονείται υπό την καθοδήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή ο οποίος ορίζεται από την ΕΔΕ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία από κατάλογο θεμάτων που δημοσιεύουν οι καθηγητές σχετικών επιστημονικών αντικειμένων. 

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία συγγράφεται στην Ελληνική Γλώσσα και συνοδεύεται από σύντομη περίληψη στην Αγγλική Γλώσσα. Αξιολογείται από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας που ισχύουν για τις μεταπτυχιακές εργασίες πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, όπως πρωτοτυπία, καινοτομία, συνεισφορά στην υπάρχουσα γνώση στο αντικείμενο εκπόνησης της διατριβής. Κατά την αξιολόγησή της συνεκτιμάται, επίσης, η παρουσίαση μέρους της με τη μορφή ανακοινώσεων σε συνέδρια ή δημοσίευση σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.

Η τριμελής επιτροπή για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από την ΕΔΕ και συμμετέχουν σε αυτή ο επιβλέπων και δύο καθηγητές με γνωστικό αντικείμενο συναφές της διπλωματικής εργασίας.

Ropa y zapatillas de running para mujer

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Εκπαίδευση Μεταπτυχιακή εργασία