ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μαθήματα

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος (10 μαθήματα, 6 μαθήματα κορμού, κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις και 4 μαθήματα διακριτά για την κάθε κατεύθυνση), καθώς και η επιτυχής εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 120 διδακτικές ώρες και σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.

Κάθε μάθημα ανάλογα με το φόρτο εργασίας του δίνει αντίστοιχο πλήθος πιστωτικών μονάδων, όπως παρουσιάζονται παρακάτω. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

Οι Πιστωτικές Μονάδες είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, όπως αυτό περιγράφεται στην Υ.Α. Φ5/89656/Β3, 13-8-2007, καθώς επίσης και στον Ν. 3774/2005 (Α΄189). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μαθήματα, οι Διδακτικές Ωρες (ΔΩ) και οι Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) ανά εξάμηνο.

1ο Εξάμηνο – Μαθήματα Κορμού (120 ΔΩ, 30 ΠΜ)

 1. Κανονιστικό Πλαίσιο (ΚΑΝ.ΕΠΕ, Eurocode 8 part III, EN 1504, ISO 50001, EN 16247…)
 2. Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων και Τεχνολογίες Ενεργειακής Αναβάθμισης για Κτήρια
 3. Οικονομοτεχνική Ανάλυση Αναβάθμισης Κτηρίων
 4. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Οργάνωση Έργου
 5. Περιβαλλοντική Επίδοση Κτηρίων
 6. Ερευνητική Μεθοδολογία

2ο Εξάμηνο

α. Μαθήματα κατεύθυνσης Δομικής Αναβάθμισης (120 ΔΩ, 30 ΠΜ)

 1. Παθολογία Κτηρίων
 2. Εκτίμηση Υφιστάμενης Αντοχής & Στρατηγική Ανασχεδιασμού Κτηρίου
 3. Τεχνολογίες και Υλικά Επεμβάσεων
 4. Επισκευές και Ενισχύσεις Δομικών & Αρχιτεκτονικών Στοιχείων

β. Μαθήματα κατεύθυνσης Ενεργειακής Αναβάθμισης (120 ΔΩ, 30 ΠΜ)

 1. Παθητικά Συστήματα Κελύφους
 2. Ηλιακά Θερμικά Συστήματα & Φωτοβολταϊκά Συστήματα προς Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων
 3. Γεωθερμικά Συστήματα Θέρμανσης Νερού και Κλιματισμού - Θέρμανσης Χώρων
 4. Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτήρια: Σχεδιασμός, Λειτουργία, Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων

3ο Εξάμηνο – Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ΠΜ)

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Α' εξαμήνου Ακαδ. έτος 2016-2017

Πρόγραμμα Μαθημάτων Κατεύθυνσης "Δομική Αναβάθμιση Κτηρίων" Ακαδ. έτος 2016-2017

Πρόγραμμα Μαθημάτων Κατεύθυνσης "Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων" Ακαδ. έτος 2016-2017

Air Jordan Shoes Men

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Εκπαίδευση