ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μάθημα 1ο - Κορμού (Ώρες: 20, ΠΜ: 5)

Κανονιστικό Πλαίσιο & Τυποποίηση

 

Κανονιστικό πλαίσιο για την ενεργειακή αναβάθμιση στα κτήρια

• Ευρωπαϊκό και Εθνικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων (οδηγία 2012/27/ΕΕ, οδηγία 2010/31/ΕΕ και αντίστοιχο εθνικό πλαίσιο)

• Απαιτήσεις Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (εξέλιξη θεσμικού πλαισίου, ΝΖΕΒ-Near Zero Energy Buildings)

• Βασικές αρχές συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (ISO 50001)

• Βασικές απαιτήσεις ενεργειακού ελέγχου (ΕΝ 16247, σχετικό εθνικό πλαίσιο)

• Αδειοδοτήσεις μελετών και έργων αναβάθμισης σε κτήρια (αδειοδοτήσεις γεωθερμίας, φωτοβολταικών σε κτήρια, συστημάτων συμπαραγωγής, κ.α.)


Κανονιστικό πλαίσιο για τη δομική αναβάθμιση στα κτήρια

• Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

• Ευρωπαϊκός Κανονισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού Κατασκευών (Eurocode 8) Αποτίμηση & Ενίσχυση Κτηρίων (part III)

• Τεχνολογίες και Συστήματα για την προστασία, επισκευή και ενίσχυση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (EN 1504)

Sneaker Release Dates 2019

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Μαθήματα Κορμού 1: Κανονιστικό Πλαίσιο & Τυποποίηση