ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μάθημα 2ο - Κορμού (Ώρες: 20, ΠΜ: 5)

Ενεργειακή απόδοση κτηρίων & Τεχνολογίες ενεργειακής αναβάθμισης για κτήρια

 

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

• Μετεωρολογικά δεδομένα για θερμοκρασίες αέρα, υγρασίες αέρα, ηλιακή ακτινοβολία, ανεμόπτωση, θερμοκρασίες νερών και χαρακτηριστικά εδάφους

• Ηλιακή γεωμετρία

• Ακτινοβολία και εκπομπή σωμάτων και υλικών

• Μετάδοση θερμότητας στο μεταβατικό φαινόμενο

• Ψυχρομετρία και κλιματισμός

• Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας (πρωτογενής ενέργεια, τελική,….)

 

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

• Ενεργειακό ισοζύγιο κτηρίου / κέρδη - απώλειες

• Παθητικά και υβριδικά ηλιακά συστήματα

• Τεχνικές παθητικού δροσισμού (αερισμός, ηλιοπροστασία κλπ)

• Φυσικός φωτισμός κτηρίων

• Θερμική και οπτική άνεση

• Ενεργειακή απόδοση Η/Μ εγκαταστάσεων

• ΒΜS στα κτήρια

• Ενεργειακή προσομοίωση κτηρίου και HVAC συστημάτων

 

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

• Τεχνικές στα κτήρια (κέλυφος)

• Τεχνικές στις Η/Μ εγκαταστάσεις

• Ενεργειακή διαχείριση

• Μεθοδολογία μεταγωγής από κτήρια/ΚΕΝΑΚ σε κτήρια ΚΜΣΚΕ (ΝΖΕΒ)

 

Δ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ λ ΔΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ στο ΚΑΠΕ

 

Sneakers

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Μαθήματα Κορμού 2: Ενεργειακή απόδοση κτηρίων & Τεχνολογίες ενεργειακής αναβάθμισης για κτήρια