ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μάθημα 5ο - Κορμού (Ώρες: 20, ΠΜ: 5)

Περιβαλλοντική επίδοση κτηρίων

 

• Βίβλοι και Κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Οικολογικά Κτήρια

• Προσέγγιση του κτηρίου ως τμήμα του οικοσυστήματος

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις κτηριακού τομέα

• Βιώσιμα κτήρια

• Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση στα κτήρια

• Εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης

• Ανάλυση κύκλου ζωής κτηρίου

• Εργαλεία περιβαλλοντικής αξιολόγησης κτηρίων

• Πρότυπα πιστοποίησης Οικολογικό σήμα

 

Παρουσίαση εργαλείων περιβαλλοντικής αξιολόγησης κτιρίων  BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

 

• LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

• BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability)

 

Jordan AAA Shoes

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Μαθήματα Κορμού 5: Περιβαλλοντική επίδοση κτηρίων