ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μάθημα 3ο - Κορμού (Ώρες: 20, ΠΜ: 5)

Οικονομοτεχνική ανάλυση αναβάθμισης κτηρίων

 

• Βασικοί ορισμοί

• Διαχρονική αξία του χρήματος

• Υπολογισμός μελλοντικής και παρούσας αξίας ενός ποσού

• Υπολογισμός μελλοντικής και παρούσας αξίας περιοδικών χρηματορροών

• Συντελεστές ανάκτησης και συσσώρευσης κεφαλαίου

• Ο πίνακας ταμειακών ροών

• Τα μεγέθη του πίνακα των ταμειακών ροών

• Δείκτες Αποδοτικότητας Ι - Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

• Δείκτες Αποδοτικότητας ΙΙ - Άλλα κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων

• Άλλες παράμετροι αξιολόγησης των επενδύσεων

 

Βασικές απαιτήσεις μελετών αναβάθμισης Κτηρίων για την αξιολόγηση οικονομικής απόδοσης της επένδυσης

 

• Τιμολόγια Ενέργειας

• Τιμολόγια Ηλεκτρισμού

• Τιμολόγια Φυσικού Αερίου

• Οικονομοτεχνικές απαιτήσεις για την αξιολόγηση απόδοσης σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων

Air Max

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Μαθήματα Κορμού 3: Οικονομοτεχνική ανάλυση αναβάθμισης κτηρίων