ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μάθημα 6ο - Κορμού (Ώρες: 20, ΠΜ: 5)

Ερευνητική μεθοδολογία

 

• Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία (ορισμός προβλήματος, διατύπωση υποθέσεων, σχεδιασμός έρευνας, κλπ), είδη δεδομένων, κλίμακες μέτρησης, πίνακες & διαγράμματα.

• Εισαγωγή και εφαρμογές στο πρόγραμμα SPSS, κλπ.

• Σύνταξη ερευνητική πρότασης και συγγραφή της έκθεσης των αποτελεσμάτων.

• Παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων (case studies).

• Εγκυρότητα και Αξιοπιστία ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών έρευνας

CAMPO

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Μαθήματα Κορμού 6: Ερευνητική μεθοδολογία