ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μάθημα 1ο - Δομική κατεύθυνση (Ώρες: 20, ΠΜ: 5)

Παθολογία κτηρίων

 

Προσδιορισμός κινηματικής συμπεριφοράς κατασκευών

• Γεωδαιτικά δίκτυα ελέγχου

• Έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας μετακίνησης

• Προσδιορισμός διανύσματος μετακίνησης 

• Επιπτώσεις από την διάνοιξη αβαθών σηράγγων

 

Βλάβες του φέροντος οργανισμού κατασκευών λόγω υπέρβασης φέρουσας ικανότητας

Βλάβες του φέροντος οργανισμού κατασκευών λόγω περιβαλλοντικών επιδράσεων

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Μαθήματα Δομικά 1: Παθολογία κτηρίων