ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μάθημα 4ο - Κορμού (Ώρες: 20, ΠΜ: 5)

Σύγχρονες προσεγγίσεις στην οργάνωση έργου

 

• Βασικές έννοιες (Έργο, Εργασία, Πόροι-μέσα που απαιτούνται, Ανάθεση Αρμοδιοτήτων)

• Γραφικές παραστάσεις έργων (Δίκτυο, Διάγραμμα Gantt)

• Οικονομικές διαστάσεις ενός έργου. Προϋπολογισμός. Δείκτες

• Προσδιορισμός κινδύνων έργου (risk assesement)

• Κρίσιμες εργασίες. Ο Κρίσιμος Δρόμος. Μέθοδος προσδιορισμού του Κρισίμου Δρόμου (CPM)

• Αβεβαιότητα στη εκτέλεση ενός έργου. Η μέθοδος PERT.

• Υπέρβαση δυναμικότητας πόρου. Εξισορρόπηση δυναμικότητας πόρων.

• Μεγιστοποίηση αξιοπιστίας προγραμματισμού.

• Παρακολούθηση φυσικής – οικονομικής εξέλιξης έργου. (progress status sheets)

• Προβλέψεις – εκτιμήσεις ολοκλήρωσης.

• Επανα-προγραμματισμός καθυστερημένων εργασιών (Recovery)

• Β.Ι.Μ (Building Information Management) και οργάνωση έργων

 

Οργάνωση και Διοίκηση της Ομάδας για την επίτευξη του στόχου

 

• Οι ρόλοι μέσα στην ομάδα

• Χαρακτηριστικά του ηγέτη - Ο ρόλος του manager

• Διαχείριση επαγγελματικού άγχους

Art??culos deportivos para ni?os

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Μαθήματα Κορμού 4: Σύγχρονες προσεγγίσεις στην οργάνωση έργου