ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μάθημα 2ο - Ενεργειακή κατεύθυνση (Ώρες: 40, ΠΜ: 10)

Ηλιακά θερμικά συστήματα & Φωτοβολταϊκά συστήματα προς ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων

 

• Διαδρομή των ΘΗΣ & ΦΗΣ από τον ΓΟΚ μέσω ΚΕΝΑΚ έως τα NZEB
• Εναλλάκτες θερμότητας Ι
• ΥΛΙΚΑ ΙΙ: Τεχνολογίες υλικών για ένα βελτιστοποιημένο ΘΗΣ και ΦΗΣ
• Τεχνολογίες παραγωγής ΖΝΧ
• Βελτιστοποίηση σχεδιασμού φωτοβολταικών facades
• Σχεδιασμός net metering σε κτήρια
• Βελτιστοποίηση θέρμανσης ΖΝΧ και χώρων
• Σχεδιασμός ηλιακού κλιματισμού σε κτήρια
• Εργαστήριο ΘΗΣ
• Εργαστήριο ΦΗΣ

Zapatillas trekking

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Μαθήματα Ενεργειακά 2: Ηλιακά θερμικά συστήματα & Φωτοβολταϊκά συστήματα προς ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων