ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μάθημα 3ο - Δομική κατεύθυνση (Ώρες: 30, ΠΜ: 7.5)

Τεχνολογίες & Υλικά επεμβάσεων

 

• Ειδικοί τύποι Σκυροδέματος (Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ινοπλισμένο σκυρόδεμα (με διάσπαρτες ίνες ή με πλέγματα ινών): ορισμοί, εφαρμογές, τεχνολογία, ιδιότητες, πειραματικοί έλεγχοι).
• Επισκευαστικά κονιάματα
• Μεταλλικά ελάσματα
• Σύνθετα υλικά
• Ινοπλισμένα πολυμερή, ινοπλέγματα σε ανόργανη μήτρα: ορισμοί, εφαρμογές, τεχνολογία, ιδιότητες, ανθεκτικότητα σε διάρκεια, πειραματικοί έλεγχο).
• Ρητινενέσεις και τσιμεντενέσεις
• Σεισμική μόνωση
• Αναστολείς διάβρωσης
• Καθοδική προστασία κατασκευών
• Οργανικές επικαλύψεις

Mujer

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Μαθήματα Δομικά 3: Τεχνολογίες & Υλικά επεμβάσεων