ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μάθημα 4ο - Ενεργειακή κατεύθυνση (Ώρες: 40, ΠΜ: 10)

Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια: Σχεδιασμός, λειτουργία, συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων

 

• Διαδρομή της ΕΞΕ και των ΣΕΔ από τον ΓΟΚ μέσω ΚΕΝΑΚ έως τα NZEB
• Ειδικά κεφάλαια Κλιματισμού (συστήματα, υψηλό λανθάνον, παγολεκάνες,..)
• Αντλίες θερμότητας ΙΙ
• Εναλλάκτες θερμότητας ΙΙΙ
• Βελτιστοποίηση καύσης σε λέβητες και σε συστήματα θέρμανσης
• Βελτιστοποίηση σε συστήματα συμπαραγωγής σε κτήρια
• Βελτιστοποίηση κλιματισμού κτηρίων (ανάκτηση, αποθήκευση..)
• Βελτιστοποίηση αερισμού κτηρίων (ανάκτηση, απομείωση,..)
• Σχεδιασμός ΕΞΕ σε ηλεκτρικά συστήματα ισχυρών (Y/Σ, ανεμιστήρες,…)
• Σχεδιασμός ΕΞΕ σε ηλεκτρικά συστήματα ασθενών (data centres,..)
• Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης BMS και αυτοματισμοί
• Δίκτυα smart metering και διαδικασία μέτρησης με μετρητές, κατά ΕΝ 16247
• ΣΕΔ-Σχέδια Ενεργειακής Διαχείρισης κατά την 2012/27/ΕΕ
• Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κατά το ΙSO 50001
• Στατιστική ανάλυση των μετρήσεων και επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας, κατά IPMVP
• Εργαστήριο εξοικονόμησης ενέργειας, επί του IPMVP

Brands

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Μαθήματα Ενεργειακά 4: Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια: Σχεδιασμός, λειτουργία, συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων