ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μάθημα 4ο - Δομική κατεύθυνση (Ώρες: 40, ΠΜ: 10)

Επισκευές και ενισχύσεις δομικών & αρχιτεκτονικών στοιχείων

 

Α. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Βάσεις για την αναδιαστασιολόγηση
• Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων σε διεπιφάνειες παλαιού-νέου σκυροδέματος
• Περίσφιγξη σκυροδέματος
• Συντελεστές μονολιθικότητας
• Καμπύλη εντατικών μεγεθών F-δ, Μ-Θ.
• Δείκτες πλαστιμότητας μελών
• Συντελεστής συμπεριφοράς q και τοπικός δείκτης m
• Η λογική των επεμβάσεων με σύνθετα υλικά
• Στρατηγικές επεμβάσεων
• Συντελεστές ασφαλείας
• Προσομοιώματα αποκόλλησης
• Στάθμες αξιοπιστίας δεδομένων και συντελεστές ασφαλείας υλικών

 

Μεθοδολογία υπολογισμών επισκευών και ενισχύσεων κατασκευών
• Έλεγχος διεπιφανειών παλαιού-νέου σκυροδέματος
• Σχεδιασμός επέμβασης με στόχο την αύξηση της καμπτικής αντοχής δομικών μελών
• Σχεδιασμός επέμβασης με στόχο την αύξηση της διατμητικής αντοχής δομικών μελών
• Σχεδιασμός επέμβασης με στόχο την αύξηση της πλαστιμότητας των μελών
• Ενισχύσεις οπλισμένου σκυροδέματος: αύξηση καμπτικής και διατμητικής αντίστασης,
• Ενίσχυση μέσω περίσφιγξης
• Ενισχύσεις φέρουσας τοιχοποιίας για δράσεις εντός ή εκτός επιπέδου
• Κατασκευαστικές λεπτομέρειες, παραδείγματα εφαρμογής

 


Β. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Θεωρητική Προσέγγιση
2. Διεθνείς και Ελληνικές Εφαρμογές
• Η μεθοδολογία της μελέτης (η συμβατική και ψηφιακή αποτύπωση, η τεκμηρίωση, η ένταξη, η πρόταση, η καταγραφή των αποτελεσμάτων, η δημοσιοποίηση)
• Η μεθοδολογία της κατασκευής (η αποξήλωση, οι "μάρτυρες", η διατήρηση, η επέμβαση, η δημιουργία "μουσείου" ως ύστατη τιμή)
• Οι παραδοσιακές και οι σύγχρονες μεθοδολογίες, οι εξελίξεις στην τεχνολογία, τα παραδοσιακά και σύγχρονα υλικά.
• Η άμεση αλληλεξάρτηση της δομικής με την αρχιτεκτονική αποκατάσταση (οι ζημιές στον οργανισμό πλήρωσης λόγω των αστοχιών του δομικού τομέα, αλλά και οι ζημιές στον ανέπαφο οργανισμό πλήρωσης προκειμένου να προσεγγιστούν και να επισκευαστούν τα υπό αστοχία δομικά στοιχεία.
• Η συντήρηση μετά το τέλος των εργασιών.

Air Jordans

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Μαθήματα Δομικά 4: Επισκευές και ενισχύσεις δομικών & αρχιτεκτονικών στοιχείων