ΔΠΜΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Μάθημα 3ο - Ενεργειακή κατεύθυνση (Ώρες: 20, ΠΜ: 5)

Γεωθερμικά συστήματα θέρμανσης νερού και κλιματισμού - Θέρμανσης χώρων

 

• Διαδρομή των ΓΘΣ από τον ΓΟΚ μέσω ΚΕΝΑΚ έως τα NZEB
• Αντλίες θερμότητας Ι (γεωθερμικής πηγής)
• Εναλλάκτες θερμότητας ΙΙ
• ΥΛΙΚΑ ΙΙΙ: Τεχνολογίες υλικών για ένα βελτιστοποιημένο ΓΘΣ
• Βελτιστοποίηση γεωθερμικών συστημάτων με πηγή το έδαφος
• Βελτιστοποίηση γεωθερμικών συστημάτων με πηγή το νερό
• Βέλτιστος υβριδικός σχεδιασμός γεωθερμίας σε σύζευξη με ηλιακά ΘΗΣ και με συμβατικά συστήματα θέρμανσης ή/και κλιματισμού κτηρίων
• Εργαστήριο ΓΘΣ

Browse All Brands

Επικοινωνία

email: buildupgrade@master.aspete.gr

Τηλ.:210-2896834
Κιν.: 6944-808251

ΑΣΠΑΙΤΕ
Σταθμός ΗΣΑΠ "Ειρήνη"
Ηράκλειο Αττικής 141 21

Βρίσκεστε εδώ: Αρχή Μαθήματα Ενεργειακά 3: Γεωθερμικά συστήματα θέρμανσης νερού και κλιματισμού - Θέρμανσης χώρων